Kundetellere

Storm Sikkerhet hjelper deg med å velge riktig og å få det montert og installert til din butikk.

Kundetellere

Kamerabaserte kundetellere brukes til å gi deg informasjon om trafikk i lokalet ditt og er ansett for å være en særdeles god investering. Informasjonen fra kundetellerne brukes strategisk til og for eksempel styre bemanningsplaner etter statistisk travle periode på døgnet, måle effekter av markedsføringskampanjer og gi et bredere informasjonsgrunnlag til å måle butikker opp imot hverandre.

Hvorfor du burde ha produktet

Kundetellere bidrar med andre ord til å optimalisere driften av butikken din og er en lønnsom investering.

De kamerabaserte kundetellerne monteres ved inn- og utgangspartier i lokalet ditt og teller svært nøyaktig. De knyttes opp til butikkdatasystemer og rapportene lastes automatisk ned.

Vennligst kontakt meg