HLR-kurs

Vi tilbyr kurs og opplæring i bruk av hjertestarterne (HLR-kurs), enten enkeltstående kurs
eller som del av serviceavtalen. Kursene blir gjerne gitt i forbindelse med en egen
Sikkerhetsdag eller i kombinasjon med et sosialt arrangement eller et personalmøte.

Vennligst kontakt meg