Vekterkurs

Grunnutdanning av vektere

Neste kurs arrangeres med oppstart 8. APRIL 2024 i Storm Sikkerhet sine lokaler i Bruveien 6 i Krokstadelva. Kurset er samlingsbasert og avsluttes med eksamen 22/23 mai. 

Påmelding til kurset nederst på siden.

Hva er et vekterkurs?

Vekterkurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres praktiske erfaringer fra politi- og vekterarbeid. Vekteryrket passer for deg som ønsker å jobbe med sikkerhet for andre mennesker, som er engasjert, god på samarbeid og er pålitelig. Du får en jobb som er samfunnsnyttig, og bidrar ved blant annet uønskede hendelser i tillegg til å gi trygghet til kundene.

Kursets innhold:

Storm Sikkerhet er godkjent av politidirektoratet til å holde vekterkurs, og holder kurs i samarbeid med Vekter og Alarmservice AS. Utdannelsen består av teoretisk og praktisk opplæring med påfølgende eksamen. Våre instruktører er godkjent iht lov om vaktvirksomhet og tilhørende forskrifter og regler. Alle våre instruktører har lang erfaring som vektere. Vekterkurset er på 164 t.

Hva oppnår du?

Neste kurs arrangeres med oppstart 8 APRIL 2024 i Storm Sikkerhet sine lokaler i Bruveien 6 i Krokstadelva. Kurset er samlingsbasert og avsluttes med eksamen 22/23 mai.

Krav til kursdeltagere

  • Fylt 18 år ved eksamensdato
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • 100% deltagelse på kurset
  • Tilfredstillende vandel (iht Lov om vaktvirksomhet m/forskrift)

Kurset

  • 65 timer klasseromsundervisning
  • 45 timer praksis
  • 47 timer selvstudier
  • 6 timer eksamen

Påmelding og pris

Ta kontakt for avtale om pris. Kursavgiften må være betalt i sin helhet før oppstart. Ved behov for avbetaling/delfinansieringkan vi være behjelpelig.Ta kontakt. Inkludert i prisen er læremateriell. Ansvarlig for kurset er Storm Sikkerhet AS. 

Du kan laste ned kursplan for kurset her.

Påmelding til vekterkurs