Vekterkurs

Grunnutdanning av vektere

Hva er et vekterkurs?

Vekterkurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres praktiskse erfaringer fra politi- og vekterarbeid.

Kursets innhold:

Storm Sikkerhet er godkjent av politidirektoratet til å holde vekterkurs. Utdannelsen består av teoretisk og praktisk opplæring med påfølgende eksamen. Våre instruktører er godkjent iht lov om vaktvirksomhet og tilhørende forskrifter og regler. Alle våre instruktører har lang erfaring som vektere. Vekterkurset er på 164 t.

Hva oppnår du?

Vennligst kontakt meg