Svinn/ konflikttaklingskurs

Dette kurset gir en opplæring i hvordan forebygge svinn samt hvordan håndtere svinn gjennomført enten av kunder eller egne ansatte.

Vårt Svinn- og konflikthåndteringskurs

Vårt Svinn- og konflikthåndteringskurs er utviklet av våre partnere med bakgrunn fra sikkerhetssbransjen, politiet og varehandelen.

Kursets innhold:

Eksternt svinn og internt svinn, forebyggende tiltak, «eksempelets makt», håndtering av kundetyveri og opptreden ved konflikter som berører dette, herunder aggresjonsdempende atferd. Det vil være utstrakt bruk av rollespill under kurset.

Vennligst kontakt meg