Førstehjelp og hjertestartere

Vi leverer flere merker hjertestartere, både halv- og helautomatiske samt førstehjelpskofferter. Som del av vår service tilbyr vi kurs i bruk av hjertestarterne (HLR-kurs), årlig service av hjertestarterne samt tilleggsutstyr som bærevesker, oppbevaringsskap og skilting.

Førstehjelpsutstyr

Hjertestarteren har lang levetid, men selve batteri og pads må skiftes ut med jevne
mellomrom. I den forbindelse tilbyr vi en service avtale hvor vi gjennomfører en årlig kontroll
hvor vi kontrollerer og skifter ut batteri og pads når det er nødvendig. Hjertestarterne kan
både kjøpes og leies.

Vi tilbyr også kurs og opplæring i bruk av hjertestarterne (HLR-kurs), enten enkeltstående
kurs eller som del av serviceavtalen.

Hjertestartere.

Anskaffelse av førstehjelpsutstyr inngår som del av HMS arbeidet i en bedrift, sammen lager vi en god plan for deres HMS arbeid.

Flere av vår kunder har etablert og merket hva de kaller en førstehjelpsvegg hvor de har hengt opp hjertestarter, førstehjelpskoffert og utstyr, brannslukkingsutstyr osv.

Opplæring i bruk av utstyret blir gjerne gitt i forbindelse med en egen Sikkerhetsdag eller i kombinasjon med et sosialt arrangement eller et personalmøte.

Vennligst kontakt meg