Ranskurs med praktisk øvelse

Dette kurset gir deres medarbeidere innsikt i og praktisk opplæring i hvordan håndtere en ranssituasjon.

Hva er ranskurs?

Ranskurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres erfaringer og kunnskap om emnet.

Kursets innhold:

Ranskurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres erfaringer og kunnskap om emnet.
  • Raneren og dens modus
  • Aggresjonsdempende atferd
  • Observasjonsteknikk
  • Åstedsdisiplin
  • Sporsikring
  • Ettervern og forebyggende arbeid
  • Opptreden før, under og etter et ran
  • En praktisk ransøvelse
Etter øvelsen blir det en evaluering sammen med kursholderne. Kurset kan gjerne kombineres med Svinn- og konflikthåndteringskurset.

Hva oppnår du?

Vennligst kontakt meg