Brannkurs

Brann kurset gir god opplæring i hvordan forebygge brann, evakuering og ledelse ved en brannsituasjon samt hvordan slukke forskjellige type branner.

Kurskalender

Hva er brannkurs?

Vårt brannkurs er utviklet av brannfolk med bakgrunn som både brannmester, brannbefal og røykdykkere. Kurset er en fin blanding av teori og praksis.

Kursdeltagerne får innføring i brannteori, forebyggende tiltak, og bruk av slokkemiddel. 

Kursets innhold:

Kursdeltagerne får innføring i brannteori, forebyggende tiltak, og bruk av slokkemiddel. Deltagerne vil også få en innføring i hvordan de skal håndtere en evakuering ved branntilløp, samt øvrig opptreden i forbindelse med brann.
Samtlige deltagere vil gjennomgå en praktisk slukkeøvelse.

Hva oppnår du?

Participants gain expertise in how to prevent a fire, use of extinguishing equipment, how to evacuate a building and how to extinguish a fire.

Vennligst kontakt meg