Brannsikkerhet

Brannforebyggende tiltak

Brannsikkerhet

Våre godkjente kontrollører sørger for at deres slukkere og slanger blir kontrollert årlig iht. regelverket. De sjekker korrekt merking, og tilstrekkelig tilgang til slukkemidler. Vi forhandler slukkemidler og utstyr.

Vi utformer rømningsplaner iht Norsk Standard

Hvordan arbeider vi med brannforebyggende tiltak

Godkjent fagpersonale kommer på årlig kontroll av deres brannslukkingsutstyr, kan kartlegge behov for utstyr og skilting samt utarbeider rømningskart.

Vennligst kontakt meg