Vakthold / Innleid sikkerhetspersonell

Våre kunder har behov for sikkerhetspersonell av kortere og lengre varighet enten for f. eks. å sitte i en resepsjon eller for å ivareta sikkerheten på en festival eller et arrangement.

Vakthold/Innleid sikkerhetspersonell

Vi har kunder som har behov for faglig og operasjonell støtte/bistand vedrørende sikkerhetsrelatert arbeid.

Vi kan bistå med innleid sikkerhetssjef, sikkerhetskonsulent og sikkerhetsmedarbeider.

Hvordan jobber vi med vakthold

Vi kan bistå med sikkerhetsplaner, kurs og vaktpersonell i forbindelse med byggeprosjekter, resepsjonstjenester og festivaler. I den forbindelse leverer vi også avanserte tekniske tjenester som f.eks. videovervakning, adgangskontroll o.l.

Vennligst kontakt meg