Sikkerhetsabonnement

Vi gir råd om hvilke sikkerhetstiltak du bør treffe for å sikre din bedrift og dine ansatte.

Hva er sikkerhetsabonnement?

Abonnementet omfatter sikkerhetstiltak, svinnforebyggende tiltak, kontrolltjenester, etterforskning, internrevisjon, deltakelse på personalmøter, samt aktuelle kurs. Abonnementet skreddersys dine behov, og vil således kunne dekke «alt» innenfor en fast månedlig pris. I tillegg vil du som kunde ha tilgang på en 24 timers vakt/servicetjeneste.

Hvordan jobber vi mot sikkerhet

Vi jobber primært med forebyggende tiltak for derved å hindre uønskede hendelser. Basert på en felles risikovurdering blir det etablert en gjensidig forpliktende avtale hvor en definerer aktivitetsnivå. Det vil bli avholdt jevnlige møter med deres kundeansvarlige for å gjennomgå deres risikobilde.

Vennligst kontakt meg