Rådgivning

Våre rådgivere har spesialkompetanse innenfor sikkerhetstjenester og HMS. Med utgangspunkt i en risikoanalyse for deres behov skreddersyr vi anbefalinger til sikkerhetstiltak for din bedrift.

Rådgivning

Vi har erfarne rådgivere som kan bistå etter behov og ønsker opp mot tapsforebyggende tiltak, og/eller i forhold til bedriftens HMS-system.

Vi utreder rutiner og sikringstiltak, utarbeider rapporter og kommer med forslag til tiltak.

Hvordan jobber vi med rådgivning

Vi rådgir og kartlegger i samarbeid med din bedrift jevnlige tiltak hvordan en forebygger og reduserer tap. Vi utreder rutiner og sikringstiltak, utarbeider rapporter og kommer med tiltak.

Vennligst kontakt meg