Etterforskning/
Utredning

Etterforskning av eventuelle straffbare forhold internt i bedriften.

Etterforskning/Utredning

Internt tyveri og underslag er dessverre hendelser våre kunder tidvis erfarer. Vi utreder disse hendelsene, og sikrer kundens krav, samtidig som vi ivaretar alle impliserte parter på best mulig måte.

Hvordan jobber vi mot tyveri og underslag.

Kvalifisert fagpersonale utfører etterforskning som skreddersys etter ditt behov. Tjenesten kan innlemmes i en abonnements pakke.

Vennligst kontakt meg