Sikkerhetstjenester

Skriv en liten tekst om hva sikkerhetstjenester handler om.

Kursets innhold:

Hva er sikkerhetsabonnement?

På bakgrunn av en risikoanalyse tilpasses sikkerhetsabonnementet din bedrift.

Abonnementet omfatter sikkerhetstiltak, svinnforebyggende tiltak, kontrolltjenester, etterforskning, internrevisjon, deltakelse på personalmøter, samt aktuelle kurs.

Abonnementet skreddersys dine behov, og vil således kunne dekke «alt» innenfor en fast månedlig pris. I tillegg vil du som kunde ha tilgang på en 24 timers vakt/servicetjeneste.

Vi kan også levere enkeltstående kontrolltjenester som personalkontroller, kassekontroller og kundekontroller.

Etterforskning/utredning

Hva er etterforskning/utredning?

Etterforskning av eventuelle straffbare forhold internt i bedriften. Internt tyveri og underslag er dessverre hendelser våre kunder tidvis erfarer. Vi utreder disse hendelsene, og sikrer kundens krav, samtidig som vi ivaretar alle impliserte parter på best mulig måte.

Rådgivning

Vi har erfarne rådgivere som kan bistå etter behov og ønsker opp mot tapsforebyggende tiltak, og/eller i forhold til bedriftens HMS-system. Vi utreder rutiner og sikringstiltak, utarbeider rapporter og kommer med forslag til tiltak.

Vakthold/innleid sikkerhetspersonell

Vi har kunder som har behov for faglig og operasjonell støtte/bistand vedrørende sikkerhetsrelatert arbeid. Vi kan bistå med innleid sikkerhetssjef, sikkerhetskonsulent og sikkerhetsmedarbeider.

Jeg ønsker å bestille, vennligst kontakt meg