Ranskurs med praktisk øvelse

Skriv en liten tekst om hva kurset handler om.

Hva er ranskurs?

En tekst om hva ranskurs går ut på og hvordan det kan øke kompetansen i en bedrift/gjøre ansatte tryggere. Ranskurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres erfaringer og kunnskap om emnet.

Kursets innhold:

En tekst om hva som blir gjennomgått i kurset. Ranskurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres erfaringer og kunnskap om emnet.

  • Raneren og dens modus
  • Aggresjonsdempende atferd
  • Observasjonsteknikk
  • Åstedsdisiplin
  • Sporsikring
  • Ettervern og forebyggende arbeid
  • Opptreden før, under og etter et ran
  • En praktisk ransøvelse

 

Etter øvelsen blir det en evaluering sammen med kursholderne.

Kurset kan gjerne kombineres med Svinn- og konflikthåndteringskurset.

Hva oppnår du?

Jeg ønsker å bestille, vennligst kontakt meg